Mikroklimat

Właściwości powietrza nasyconego cząsteczkami soli są znane od XIX w, a od 1958 r w Wieliczce działa pierwsze na świecie sanatorium solne dla pacjentów z chorobami układu oddechowego.

Muzykoterapia

Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec. Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych. Uznaje się, że już sam kontakt z muzyką, jej odtwarzanie lub tworzenie ma znaczące walory terapeutyczne.

Terapia światłem

Wykorzystanie światła w medycynie ma długą historię. W czasach Hipokratesa terapia światłem nie była potwierdzona naukowo, lecz jej moc uzdrawiania była na tyle oczywista, że lekarze egipscy, rzymscy i arabscy wprowadzili światłoterapię do ogólnego stosowania. Obecnie biolodzy odkryli, że komórki będące pod działaniem światła bliskiej podczerwieni, tj. energii, znajdującej się tuż poza zakresem widzialnym, pochodzącym od diod LED, rosną 150 do 200 % szybciej niż komórki pozbawione takiej stymulacji. Te zakresy światła zwiększają energię wewnętrzną komórki, przyspiesza proces leczenia. W pierwszej fazie badań wykorzystanie diod LED przyczyniło się do znacznego złagodzenia cierpień pacjentów pediatrycznych, będących po przeszczepach szpiku kostnego - tak twierdzi dr Dawid Margolis, prof. nadzw. pediatrii w Akademii Medycznej Wisconsin. Korzystanie z terapii światłem LED poprawia naturalny proces gojenia się ran i szybszy powrót pacjenta do zdrowia.